Om PTK

PTK är en samverkansorganisation
för 26 fackförbund som representerar 830 000 privatanställda tjänstemän.

Vi arbetar för bättre villkor och ökad trygghet – på jobbet, mellan jobb och efter jobben. Våra uppdrag är främst inom pensioner och försäkringar, arbetsmiljö, inflytande och omställning.