Om PTK2018-09-12T09:42:06+00:00

Om PTK

PTK arbetar för att förbättra villkoren och öka tryggheten på arbetsmarknaden för dig som är privatanställd tjänsteman på jobbet, mellan jobb och efter jobben – när du går i pension.

Förhandlings- och samverkansrådet PTK är en organisation för 27 fackförbund som jobbar stenhårt för att alla tjänstemän inom privat sektor ska ha ett så bra och tryggt arbetsliv som möjligt, och en bra pension.

Vi förhandlar och förvaltar kollektivavtal, till exempel tjänstepensionen ITP som omfattar två miljoner privatanställda tjänstemän. Dessutom arbetar vi med att informera, utbilda och påverka debatten.

Våra huvudområden är arbetsmiljöpension och försäkringomställning och arbetstagarinflytande.

Vi förhandlar kollektivavtal

Kollektivavtalet gör skillnad i plånboken. Det ger dig högre pension och högre ersättning om du får barn, blir sjuk eller drabbas av arbetsskada. Du kan också få ekonomisk ersättning, stöd och hjälp att hitta ett nytt jobb om du skulle bli uppsagd, och din familj kan få ekonomiskt stöd om du avlider innan du går i pension.

PTK förhandlar avtalen som rör pension, arbetsskada och omställningsstöd, för privatanställda tjänstemän.

Genom att i PTK samla många fackförbund och deras medlemmar i en enda organisation företräder vi en större andel människor jämfört med om varje förbund skulle förhandla för sig. Vi får därför större tyngd vid förhandlingarna. Dessutom hålls förhandlingstid och mängden avtal till ett minimum, och kraven samordnas.

Genom goda förhandlingsresultat bidrar vi till ansvarstagande och trygga system för Sveriges privatanställda tjänstemän.

ITP-avtalet

Våra största avtal är tjänstepensionen ITP som ger dig mer i plånboken som pensionär, en livförsäkring på upp till drygt en kvarts miljon kronor och en sjukförsäkring på upp till nästan 90 procent av din lön. Vi förhandlar och förvaltar ITP-avtalet med Svenskt Näringsliv som motpart.

Omställningsavtalen

Vi förhandlar och förvaltar omställningsavtalen TRR och TRS, som kompletterar LAS vid omställning och ger rätt till ersättning och stöd för att hitta ett nytt jobb via trygghetsråden TRR och TRS.

TFA-avtalet

Vi förhandlar och förvaltar trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), som ger dig som är privatanställd tjänsteman med kollektivavtal ersättning om du skadas på väg till, från eller på arbetet.

Vi informerar

Privatanställda tjänstemän

Bra avtal räcker inte. De som omfattas av dem måste också känna till dem. Därför sprider vi kunskap om våra avtal genom media, nyhetsbrev, webb, trycksaker, broschyrer, event och utbildningar.

Vi vill att du som omfattas av tjänstepensionen ITP ska kunna fatta välgrundade beslut för din framtid utifrån din egen situation och behov. Därför har vi skapat sajten Rådgivningstjänst.se som ger dig med aktiv ITP oberoende och kostnadsfri och personlig rådgivning.

Vi är också aktiva i att påverka debatten inom våra områden.

Förbundsanställda och förtroendevalda

Vi tillhandahåller information och rekommendationer kring våra områden och avtal genom vår webb, våra trycksaker och skrifter. Detta för att stödja förbundsanställda och fackligt förtroendevalda i deras arbete att i sin tur ge stöd och hjälp till privatanställda tjänstemän.

Vi utbildar

Syftet med våra kurser och seminarier är att ge förtroendevalda och förbundsanställda kunskap, verktyg och stöd för att de i sin tur ska kunna ge privatanställda tjänstemän information och hjälp.

Vi anordnar allt från frukostseminarier och heldagskonferenser till flerdagarsutbildningar. Utbudet rör främst pensioner och försäkringar samt bolagsstyrelsearbete.

Utifrån våra medlemsförbunds behov och önskemål medverkar vi även i andra arrangemang.

Pension och försäkring

Vi ger utbildning och stöd till de förtroendevalda försäkringsinformatörer som väljs inom fackklubbarna på arbetsplatserna, så att de ska kunna informera och hjälpa de som omfattas av tjänstepensionen ITP.

Vi utbildar även klubbordförande och förbundsanställda inom kollektivavtalad pension och försäkring, så att de kan ge sina medlemmar stöd och hjälp.

Bolagsstyrelseledamöter

På en arbetsplats med fler än 25 privatanställda har arbetstagarna rätt att ha representanter i styrelsen, är företaget gränsöverskridande inom EU finns möjlighet att skapa europeiska företagsråd för att samverka över gränserna.

Vi utbildar och ger tips och verktyg till förbundsanställda och förtroendevalda i ämnet för att bolagsstyrelseledamöterna ska våga påverka i styrelsen och därmed öka arbetstagarinflytandet i bolagen.

Vi samverkar

PTK underlättar och stärker samverkan mellan medlemsförbunden. Vårt mål är att PTKs kansli ska vara en uppskattad och efterfrågad mötesplats för företrädare för förbunden och samarbetspartners.