Dag två av grundkursen för har precis startat och Christine Alsing från Alecta inleder med att repetera skillnaden mellan premiebestämd och förmånsbestämd ITP och vem som kan få vad. Det är inte helt lätt att intuitivt förstå skillnaderna 🙂

 • ITP1 Enligt huvudregeln gäller ITP1 om du är född 1979 eller senare.
 • Du börjar tjäna in ITP1 från det du fyllt 25 år.
 • ITP1 är helt premiebestämd vilket innebär att du som anställd får 4,5 procent av lönen upp till drygt 35 000 kronor i månaden att placera själv. För lön däröver är avsättningen 30 procent.
 • Varje månad räknas separat vilket innebär att till exempel retroaktiva löneökningar kan ge betydligt högre pensionsavsättningarna.
 • De avsatta pengarna kan placeras i de bolag och produkter som parterna har upphandlat. Hälften av pengarna måste dock placeras i en traditionell försäkring.

ITP2

 • Enligt huvudregeln gäller ITP2 den som är född 1978 eller tidigare
 • Du börjar tjäna in ITP2 från det du fyllt 28 år.
 • ITP2 är till största delen förmånsbestämd, vilket innebär att du kommer att få en procentsats av din lön i pension. Det är alltså viktigt du har en bra lön på slutet av karriären.
 • Under förutsättning att du jobbar 30 år med ITP2 kommer du, lite förenklat, att få 10 procent av din slutlön i pension upp till cirka 35 000 kronor i månaden. För lön däröver får du 65 procent i pension. Även för högre lön än får du pension men med en lägre procentsats.
 • En mindre del av ITP2 är premiebestämd vilket innebär att du som anställd får 2 procent av din inkomst att placera själv-
 • De avsatta pengarna kan placeras i något av de bolag och produkter som parterna har upphandlat.

Det kan hända att du som är född 78 eller tidigare också omfattas av ITP1, då har troligen din arbetsgivare tecknat kollektivavtal senare än april 2006.

Är du osäker på om du omfattas av ITP1 eller ITP2 kan du gå in på Collectums hemsida och knappa in ditt personnummer så får du svar direkt. Där kan du också läsa mer om till exempel vilka valmöjligheter du har.

Vill du veta hur det ser ut för din egen del så är ett besök i PTK Rådgivningstjänst väl värt ett besök.