Det finns många ungdomar, vuxna också för den delen, som jobbar som vikarier under hela eller delar av yrkeslivet. Förr om åren så fick vikarier och timanställda inte samma förmåner som de som hade fast anställning, men nu är det mycket bättre.

I dag har vi ett nytt allmänt pensionssystem och även de kollektivavtalade tjänstepensionsavtalen är förändrade. I de nya systemen tjänar man i princip in pension direkt oavsett anställningsförhållande.

Den allmänna pensionen har ingen åldersgräns och pension tjänas in om årsinkomsten är högre än drygt 18 600 kronor (42,3 procent av prisbasbeloppet 2012).

ITP1 gäller från 25 år och från den månad anställningen börjar, oavsett om man jobbar på timme, är vikarie eller tillsvidareanställd.

För ITP 2 gäller att man som vikarie till exempel måste vara anställd i mer än tre månader för att försäkringen ska gälla, men då gäller den från första dagen. För att tjäna in ITP 2 måste man vara 28 år och arbetstiden ska dessutom vara mer än 8 timmar per vecka.

Även inom de andra kollektivavtalen gäller i princip samma sak, det vill säga i de nya systemen tjänar man in tjänstepension från första kronan.

Det kan vara bra att känna till!