Förra veckan var jag på Kockums i Malmö och pratade pensionstankar med anställda som börjar närma sig pensionsåldern.

Det var inte en informationsträff i den vanliga bemärkelsen utan det blev mer ett samtal kring pensioneringens när och hur.

Vi resonerade och kom fram till tre scenarier förutom alternativet att gå i pension vid 65 år.

  • Sluta helt före 65 år
  • Trappa ner före 65 år
  • Jobba längre än 65 år

Vi kom inte fram till någon direkt sanning kring vad som är bäst, utan var överens om att det är den egna situationen som bestämmer vad som är riktigt. Men det finns fyra frågor som vi kom fram till är gemensamt för de flesta, och som är värda att fundera lite extra över innan man bestämmer sig för hur man vill göra.

–        Vad vill jag göra med min tid?
–        Vad ska pensionen räcka till?
–        Hur roligt är mitt jobb?
–        Hur är min hälsa?

Till de här grundläggande frågorna finns det säkert hundra till, men här är mina tre tips för att bestämma sig för när man ska gå i pension:

1)      En bra början är att gå in på minpension.se och laborera med olika pensionsåldrar och uttagsperioder.

2)      Sen är pensioneringstidpunkten en fråga att diskutera med arbetsgivaren så klart.

3)      Ett annat bra tips är att prata med personer som gått i pension och ta del av deras erfarenheter och höra hur de resonerade kring pensioneringen.