Fondbolagens förening har gjort en kartläggning av fondsparandet i Sverige. Det visar sig att vi är världsledande på fondsparande i den bemärkelsen att i princip alla svenskar äger fonder. Riskbenägenheten hos både män och kvinnor har ökat men män tar gärna lite högre risk än kvinnorna.

Risk i de här sammanhangen är ju som bekant en viktig parameter när det handlar om vilken avkastning man kan förvänta sig. Ju högre risk desto större chans att få en hög avkastning. Men den andra sidan av riskmyntet är det motsatta – att sparandet förlorar i värde.

Jag vet faktiskt inte varför kvinnor är mindre riskbenägna än män men en orsak kan ju vara ren självbevarelsedrift. Pensionsmyndighetens Orange Rapport för 2009 presenterar fakta om oss som befinner oss i pensionssystemet.

  • 21 procent av männen har inkomst över inkomsttaket inom det allmänna pensionssystemet på 34 230 kronor per månad. Av kvinnorna är det 8 procent som har en inkomst över taket.
  • 17 procent av manliga pensionärer har någon garantipension, motsvarande siffra bland kvinnliga pensionärer är 63 procent.
  • 25 procent av manliga pensionärer har vid 66 års ålder en pensionstillgång som överstiger 2 862 000 kronor. Medianan är 2 533 000 kronor.
  • 25 procent av kvinnliga pensionärer har vid 66 års ålder en pensionstillgång som överstiger 2 288 000 kronor. Medianan är 1 870 000 kronor.
  • 25 procent av manliga pensionärer har vid 66 års ålder en pensionstillgång som understiger  2 110 000 kronor.
  • 25 procent har av kvinnliga pensionärer har vid 66 års ålder en pensionstillgång som understiger 1 475 000 kronor.

Ovanstående fakta är en funktion av att kvinnor tjänar mindre än män och jobbar deltid i mycket större utsträckning, och kan vara en orsak till att kvinnor inte är så sugna på riskera värdet på sitt sparande.