Jag fick en fråga angående vilken utbetalningsperiod som är bäst när det handlar om tjänstepensionen -5 år, 10 år eller livsvarigt?

Ofta när det handlar pensionsfrågor så finns tyvärr inget lätt eller rakt svar att ge. Och när det gäller utbetalning går det helt enkelt inte att ge ett generellt svar. Varje liv är individuellt och det som passar den ena funkar inte för den andre.

Det finns dock vissa grundläggande saker att ha i bakhuvudet när du funderar över hur länge du vill ha tjänstepension.

  • Vad vill du göra som pensionär – resa, ligga på sofflocket eller skaffa en hobby.
  • Besök minpension.se och testa vad olika uttagsperioder ger för effekter på ekonomin.
  • Pensionen är den ”lön” som ska betala i första hand mat och husrum.
  • Tänk på att pensionen ska räcka hela livet som kan bli både friskt och långt.
  • Högre pension kan medföra högre skatt.

Det kan också vara bra att ha i åtanke att det inte bara är inkomsterna som ändras när vi slutar förvärvsarbeta. För de flesta blir faktiskt även utgifterna annorlunda, ofta till det bättre för plånboken:-)