Jag blev så glad häromdagen när jag av en slump hittade in till ”korta pensionsfakta” på Pensionsmyndighetens hemsida.

Visste du att det finns drygt två miljoner pensionärer i Sverige? Eller att den genomsnittliga allmänna pensionen var 11 500 kronor i månaden under 2012?

Lite mindre glad blev jag dock när jag läste en trist men föga förvånande siffra om garantipension. Bland de 819 000 personer som fick garantipension under 2011, var den absoluta majoriteten kvinnor. Drygt 650 000 kvinnor eller 80 procent av det totala antalet var kvinnor.

Dessa siffror gör mig ännu mer övertygad om vikten av att sprida kunskap och information om vad som påverkar den framtida pensionens storlek.

Till exempel vilka konsekvenser ett långt deltidsarbete får.