Pensionen är för de allra flesta ett långsiktigt sparande och inget som engagerar så där hiskeligt mycket. De flesta vuxna vet ändå att den kommande pensionen är viktig, och att ett större ansvar för att ta hand om den ligger hos den enskilde.

Just ansvarsbiten tror jag många känner oro inför, för ansvar är ett tungt ord som förpliktigar på många sätt.

Men vad betyder ansvar? Jag slår upp ordet i NE, något som jag nästan ångrar direkt när jag läser:

ansvar, moralfilosofiskt, juridiskt och statsvetenskapligt begrepp. Inom moralfilosofin är begreppet relaterat till problemen kring determinism och viljans frihet och har varit föremål för diskussion från Aristoteles till våra dagar. Inom juridik avses skyldighet att stå till svars för bl.a. sina handlingar.”

Gulp!

synonymer.se  är förklaringen skriven lite mer tillgängligt men ändå väldigt allvarstyngd.

Kan vi istället för att trycka ner det egna ansvaret i halsen på människor, prata mer om möjligheterna att påverka?

Vi kanske ska byta ut ”individen förväntas ta ett eget ansvar för sin pension” till ”individen förväntas själv  anpassa sin pension”

Inte vet jag om det skulle ha någon betydelse för engagemanget, men det borde knappast bli sämre.