Jag har tillsammans med andra pensionskollegor träffats regelbundet under ett och ett halvt års tid för att prata pensionsord. Det kan tyckas en aning nördigt att ett gäng försäkringsmänniskor sitter på ett stort antal möten och djupt diskuterar huruvida till exempel den korrekta termen ska vara arvsvinst eller riskkompensation.

Anledningen till detta stora projekt, att vi ska försöka enas om en definition av pensionsord, har sitt ursprung i ett initiativ från Pensionsmyndigheten. De föreslog våren 2011 att vi som jobbar med pensioner skulle göra en standard av förekommande ord och att Swedish Standards Institute (SIS) skulle kunna vara en lämplig samarbetspartner.

Huvudskälet till att sätta en standard för pensionsorden är naturligvis att underlätta för dem som är försäkrade. Det ska helt enkelt bli lättare för vanliga människor att exempelvis jämföra olika försäkringars villkor med varandra och veta att alla inblandade parter använder samma ord för samma saker.

Nu när standarden är på plats och alla i branschen förhoppningsvis kommer att använda den i villkor och andra officiella sammanhang, återstår arbetet med att översätta pensionsorden till begriplig svenska. Därför jobbar vi nu vidare med populärversionen av ordlistan som vi beräknar vara klar med under 2014.

Det är verkligen både intressant och roligt att vara involverad i arbetet med ordlistan, jag ser mig nämligen som en representant för alla de människor jag kommer i kontakt med i pensionssammanhang. Människor som många gånger känner sig utlämnade i en värld som uppfattas som full av viktiga val och måsten, och där språkbruket hittills, faktiskt bidrar till oro och frustration.

Trevlig Valborgshelg!

PS: Vi landade i arvsvinst – så gud sig förbarme över det försäkringsbolag som använder något annat begrepp för ”pensionsbehållning eller försäkringskapital från en avliden försäkrad som tillfaller övriga liknande försäkringar” :-)