Så här på fredagen ägnar jag mig åt lite eftertanke och funderar över varför många tycker detta med pensioner är så svårt. En faktor kanske är språkbruket.

Jag vet nämligen ingen annan bransch som är så fullknökad med förkortningar, konstiga ord och formuleringar som pensionsbranschen. Visserligen ska jag erkänna att jag inte känner till andra branscher så väl, men att det som jag ägnar mig åt dagligdags är ett gytter av bokstavskombinationer är ingen tvekan.

 Eller vad sägs om det här:

 ”Beroende på var du arbetar kan du omfattas av ITP1 och ITP2, där ITPK  ingår, PA-03, KAP-KLAvtalspension SAF-LO, BTP, FTP, PA-KFS eller KTP. Har du haft olika arbetsgivare kan du omfattas av flera av avtalen och beroende på din ålder kan du också ha delar från gamla avtal som till exempel STP. Tjänstepensionsavtalen har intressenter med namn som till exempel PTK, SKL, OFR, SACO, TCO, SEKO  och LO.

De bolag som jobbar med pensioner heter exempelvis AMF, KPA  eller SPP och de som administrerar kan heta SPV eller PVAB .”

Till dessa förkortningar kommer alla dessa ord och formuleringar som har faktisk betydelse men som är väldigt svåra att ta till sig. Eller vad sägs om det här stycket:

”Avgiftstaket för allmän pension är 8,07 inkomstbasbelopp per år. Det innebär att allmän pensionsavgift och statlig ålderspensionsavgift betalas enbart på inkomster upp till det beloppet. Eftersom din pensionsgrundande inkomst är din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften på 7 procent motsvarar därför beloppet för avgiftstaket en pensionsgrundande inkomst på 7,5 inkomstbasbelopp, det så kallade inkomsttaket.”

(Ovanstående betyder ungefär att de pengar du tjänar över 32 000 kronor i månaden får du ingen allmän pension för.)

Är vi världsbäst på obegripligheter eller är det någon som vet en bransch som är ”bättre”?