Återbetalningsskydd  är alltid en fråga som kommer upp i sammanhang som handlar om pension. Oftast handlar det om vem som bör ha respektive inte ha skyddet, men häromveckan dök en annan viktig fråga upp. Jag var på ett möte på Unionen och där undrade man över om skyddet bara gäller för pengar som sparas framåt i tiden, eller om det gäller även för gammalt kapital?

En klart relevant fråga och svaret är att den som tidigare inte haft återbetalningsskydd men som lägger till det, normalt får skydd även på gammalt kapital, alltså även det som är sparat före det att skyddet börjar gälla.

Vill du som har ITP veta om du har återbetalningsskydd eller inte i din tjänstepension kan du kontakta Collectum, det är också där som du lägger till eller tar bort skyddet.