Privata Affärer skriver i en artikel om en undersökning som Alecta har genomfört  i sin löntagarpanel.  Bland de tillfrågade svarar drygt 6 av 10 att man gärna vill byta lön mot pension. Det är många gånger en god idé, framför allt för den som har hög inkomst.

Man bör dock vara medveten om att lägre lön kan påverka bland annat ersättningen man får när man är sjuk. Det kan vara oklokt att löneväxla om man ligger under högsta SGI (sjukpenninggrundande inkomsten) som är 7,5 prisbasbelopp, det vill säga 318 000 kronor om året för 2010.