Många av världens börser har gått kräftgång hittills i år, vilket bland annat märks på premiepensionsfonderna. Inte bara pensionspengar placerade i fonder påverkas, även pengar som finns i traditionella försäkringar känner av oron men det är stor skillnad mellan de olika sparformerna.

Att ha pengar i en fond innebär att du äger fondandelar som både kan öka och minska i värde beroende på hur marknaderna utvecklas. Fondandelarnas värde beräknas varje dag och kursen kan variera kraftigt. Att ha aktiefonder innebär normalt högre risk än att ha räntefonder och det är upp till dig själv att själv bestämma vilken mix av de båda som passar. Det finns ingen garanti att pengarna verkligen ökar i värde.

En traditionell försäkring är helt annorlunda i sin konstruktion. Där kan du som individ inte påverka hur pengarna placeras utan det gör den förvaltare du har valt. Normalt så fördelar förvaltaren pengarna mellan aktier, räntebärande värdepapper och fastigheter och fördelningen varierar över tid beroende på vad man tror om respektive marknad.

I en traditionell försäkring finns alltid någon typ av garanti. Den kan se olika ut hos de olika bolagen men syftar till att ge dig ett garanterat pensionsbelopp. Är förvaltaren duktig kan du få mycket mer än det som är garanterat i form av till exempel återbäring. Enkelt uttryckt är återbäringsränta/ avkastningsränta den ränta som kapitalet utvecklas med. Går förvaltningen bra kan räntan stiga men eftersom återbäringsräntan inte är garanterad kan den också sjunka, eller till och med vara negativ om det blir en långvarig börsnedgång.

Det är orsaken till att Skandia sänker återbäringsräntan från 6 till 5 procent från och med första juli  .