Staden visade sig verkligen från sin bästa sida häromdagen när jag och kollegan Peter kom till Malmö Central. Solen sken och det var riktigt varmt, precis sådant väder då man vill sätta sig med en kaffe på Lilla Torg och bara njuta.

Annat var det i Göteborg i höstas när vi i regn och rusk klev av tåget och möttes av ovanstående skylt – på väg till en pensionsträff!

Men det är klart -ITP är inte ju bara pension, den ger ju skydd till efterlevande också, och vid sjukdom. Och efter regn kommer sol…

Nu blev den pensionsträffen liksom den i Malmö väldigt lyckad med många glada och frågvisa deltagare.

Till skillnad från förra veckans pensionsträff med Lärarnas Riksförbund var deltagarna i Malmö till största delen födda före 1978. Födelseåret är ju som bekant av intresse eftersom det oftast styr om man har ITP 1 eller ITP 2.

Alltså var frågorna annorlunda och det var stort intresse kring hur den förmånsbestämda delen i ITP2 fungerar. Bland annat så ville man veta vad som räknas in respektive inte räknas in i den pensionsmedförande lönen.

Svaret på frågan är att i lönen inräknas:

  • fast lön + semestertillägg
  • naturaförmåner i form av helt fri kost eller bostad,
  • provision, tantiem och liknande, inklusive semestertillägg
  • ersättning för regelmässigt skiftarbete, förskjuten arbetstid, jourtid eller beredskapstjänst, inklusive semestertillägg
  • restidsersättning.

Övertidsersättning och liknande är inte pensionsmedförande för ITP 2. Andra naturaförmåner än de uppräknade, till exempel bilförmån eller subventionerad lunch, är inte heller pensionsmedförande.

Det här kan vara bra att känna till när det är dags att förhandla med arbetsgivaren om eventuella förmåner stället för löneförhöjning.