Jag var och pratade pension på en arbetsplats där merparten av mötesdeltagarna var journalister. Det var en samling mycket intresserade och frågvisa personer som ville veta allt om hur ITP fungerade.

Runt frågan om man verkligen måste vara aktiv i alla pensionsval blev det en längre diskussion. Flera gav uttryck för att de upplever en valstress som ger oro och en känsla av otillräcklighet. En kvinna utbrast lite uppgivet ” alla säger att man måste välja – men varför?”.

Jag var på en gymnasieinformation härom veckan och det var en massa information om olika valmöjligheter i kurser och skolor. I materialet som vi föräldrar fick av studievägledaren stod att det viktiga var att eleven i valet av linje ”Kunde göra ett medvetet, underbyggt och övervägt val”.

Precis så tycker jag också! Det absolut viktigaste är att göra medvetna pensionsval, det vill säga att du är medveten om konsekvenserna av de olika val du gör. Att vara passiv och inte göra någonting alls är nämligen också ett val som kommer att påverka din framtid.

Även om det känns motigt att börja, kan en timmes genomgång av innehållet i pensionskuverten vara väl investerad tid. För precis som för gymnasieeleverna är det dig och din framtid det handlar om och det är bara du som vet vad du vill göra i framtiden.

Som en hjälp på traven har du tillgång till ett hjälpmedel som ungdomarna inte har – nämligen PTK Rådgivningstjänst.