Kvinnor pekas ofta ut som framtida losers.  Vi har generellt sett lägre inkomster, jobbar oftare deltid och tar för låg risk i vårt sparande, vilket gör att vi riskerar att få lägre pension än männen.

Att kvinnor generellt har lägre inkomster än män är knappast något den enskilde individen kan påverka speciellt mycket. Att jobba deltid är däremot ofta, inte alltid, ett eget fattat beslut och kan i så fall vara värt att diskutera med eventuell partner. Vilken risk man vill ta med sitt sparande är individuellt och upp till var och en att bestämma, Att kvinnor föredrar lägre risk framkommer bland annat i den rapport som Fondbolagens förening presenterade för några veckor sedan. Man bör vara medveten om att en för låg risknivå likaväl som en för hög ökar risken för en lägre pension.

Till den som inte kan eller vill påverka ovanstående parametrar, men som ändå vill ha en högre pension har jag ett tips. Snacka med maken, eller makan för den delen, om att vederbörande  ska föra över sin premiepension till dig. Blanketten finns att hämta på pensionsmyndigheten  och den ska vara inlämnad senast 31 januari för att gälla för i år. Överföringen fortsätter sen tills ni bestämmer er för att den ska upphöra men vid skilsmässa upphör den automatiskt.  Det kan vara tryggt att veta att det som gång är överfört inte går att ångra, utan det är som det gamla ordspråket säger -bytt är bytt och kommer aldrig mer tillbaka.