Parterna på den privata sidan har, genom upphandling, gått i bräschen för att kunna höja pensionerna för löntagarna genom bland annat låga avgifter i sparandet. Snart är det dags för de statligt anställda att få lägre avgifter de också.

Avtalsparterna (Arbetsgivarverket, OFR/S, P,O, Saco-S  och SEKO) inom det statliga området har dock kommit fram till en lite annorlunda modell  än på den privata sidan. Istället för upphandling, som PTK   /Svenskt Näringsliv och LO/Svenskt Näringsliv använt, så får alla vara med att slåss om de statligt anställdas pensionspengar bara man har tillräckligt låga avgifter. De nya avgifterna ska börja gälla från och med årsskiftet.

Det händer onekligen grejer på tjänstepensionsmarknaden – hur den kommer att se ut i framtiden är det ingen som vet, och di lärde tvistar om saken. Till exempel har SNS (Studieförbundet för Näringsliv och Samhälle)  dragit igång ett forskningsprojekt  som ska vara klart i vår. Syftet med projektet är bland annat att analysera tjänstepensionssystemet och diskutera hur ett optimalt system egentligen ser ut.

En stor referensgrupp, som till stor del består av företrädare för försäkringsbolagen, är knuten till projektet. Alla har sina egna synpunkter och sin egen uppfattning om hur den bästa tjänstepensionsvärlden ser ut, därför ska det bli mycket intressant att se vad forskarna egentligen tycker om saken.