arbetstid-uppslag-din-tjanstepension

Igår var jag på ett seminarium som Alecta tillsammans med Liberala kvinnor arrangerat med rubriken ”Deltidsfällan ‒ hur en ojämställd arbetsmarknad ger ojämställda pensioner”. Rubriken kommer från en rapport och pekar på en intressant och viktig fråga, för faktum är att tre av tio kvinnor i Sverige jobbar deltid och får bara två tredjedelar av en genomsnittlig mans månadspension. Det här är inget nytt och något jag bloggat om tidigare, men det tål att upprepas tycker jag.

Det finns generellt sett tre tillfällen i livet då deltidsarbete är vanligare än annars: under studietiden, under småbarnsåren och när man närmar sig pensionen. Under alla dessa skeenden i livet är oftast deltidsarbetet frivilligt och under en begränsad period, och även om den lägre lönen så klart påverkar pensionen är det ingen katastrof – bara man så fort som möjligt får heltidslön igen. Det är det långvariga deltidsarbetet som ger stora hål i den framtida plånboken.

Alecta har räknat ut att person A som börjar jobba vid 25 års ålder, har en ingångslön på 26 000 kronor, jobbar heltid och går i pension vid 65 kan se fram emot en månatlig pension motsvarande drygt 70 procent av slutlönen, det vill säga drygt 23 000 kronor i dagens penningvärde.

Om en annan person, B, med samma förutsättningar i övrigt, jobbar 50 procent under åren 29 och 38 år, och 75 procent mellan 39 och 48 år blir pensionen istället 16 300 kronor i månaden. Alltså bara 70 procent av den pension en heltidsjobbande person får.

Det är ju rätt självklart att man får lägre lön när man jobbar deltid än när man jobbar heltid, och att lägre inkomst ger lägre pension. Men långvarigt deltidsarbete ger tyvärr också en annan oönskad effekt – sämre löneutveckling.

För samma typpersoner som ovan, visar Alectas beräkningar att A som jobbar heltid hela yrkeslivet får en slutlön på 32 700 kronor i dagens penningvärde medan B bara får 29 800 kronor i månaden.

Att jobba heltid så mycket som möjligt är alltså ett bra sätt att höja den egna pensionen ‒ men det finns flera och dem kan du läsa om här