Livbolagen har varit hårt ansatta de senaste veckorna. Det har varit diskussioner om livslängdsantaganden, prognosräntor och kickbacks på fondavgifter.

Att som vanlig dödlig förstå vad allt detta innebär för det egna sparandet är inte lätt, framförallt inte hur livslängder och prognosräntor påverkar . Det är ord och begrepp som inte precis känns helt naturligt att svänga sig med över middagsbordet. Icke desto mindre har dessa saker betydelse för vilken pension som i slutändan hamnar på kontot.

Konsumenternas Försäkringsbyrå försöker på sin hemsida förklara innebörden. Även om sidan inte är den mest pedagogiska och lättillgängliga, finns där i alla fall möjlighet att göra jämförelser mellan bolagen och se hur deras olika sätt att beräkna pensionen påverkar i kronor och ören.

Det är många saker som vi idag ska känna till och förstå innebörden av när det handlar om vår framtida ekonomi. 

”Det ska fan vara pensionssparare” för att travestera direktörens frustration i ”Ett resande teatersällskap” av August Blanches.

Trevlig helg!