Erfarenhetskursen för försäkringsinformatörer ute på Djurö drar igång med en rivstart efter lunch.

Fråga:

Vart hänvisar man en person som ska är 64 år och 5 månader och som ska anställas på en arbetsplats som omfattas av ITP, och som vill veta mer om vad som gäller?

Svar: Arbetsgivaren anmäler anställningar till Collectum och Collectum svarar på allmänna frågor om ITP, både ITP1 och ITP2. Hos Collectum gör du också de val som är möjliga inom ITP, till exempel efterlevandeskydd.

Fråga: Hur vet jag vad som gäller för min ITPK? 

Svar: Du vänder dig till det försäkringsbolag som du har valt som förvaltare. Vet du inte vilket bolag du har valt, kan du be Collectum skicka hem en sammanställning. Har du allmänna frågor om ITPK-valet kan Collectum svara.

Fråga: Vem kan svara på frågor om min ITP2?

Svar: Alecta är det bolag som har hand om den förmånsbestämda ITP2. De kan svara på specifika frågor om just din försäkring.

Man behöveralltså  inte kunna allt på sina fem fingrar- det viktiga är att känna till vart man vänder sig .