Försäkringsbolaget Trygg-Hansa har gjort en undersökning där man frågat drygt 1 000 personer hur familjen skulle klara sig ekonomiskt vid långvarig sjukdom. Beklagligt nog svarar nästan fyra av tio tillfrågade att de inte skulle klara sig alls eller inte vet om de skulle klara sig ekonomiskt.

För dig med ITP är situationen inte så illa som du kanske tror. Du har nämligen ett skydd som tillsammans med sjukpenningen ger dig närmare 90 procent av lönen mellan sjukdag 15 och 90, oavsett inkomst. Efter dag 90 finns också ett kompletterande skydd och vill du veta mer specifikt hur det ser ut för din del kan du logga in på PTKs rådgivningstjänst.

Kom ihåg att du aldrig kan försäkra dig för mer än 90 procent av inkomsten. I ett sånt fall minskas sjukpenningen i motsvarande grad och du har alltså betalat en försäkring helt i onödan.