I en färsk undersökning som Silentium har gjort säger majoriteten att man tror att pensionen kommer att bli i genomsnitt 66 procent av slutlönen. Det kan nog vara en realistisk gissning, för det går inte på förhand att säga exakt vad det slutligen blir i pension. Utfallet är ju beroende av så många olika faktorer. Till exempel så har Sveriges ekonomi, egen pensioneringsålder och den egna livslönen betydelse för storleken på den framtida pensionen.

Det kommer sannolikt att skilja mellan olika individer men också mellan olika generationer. Men den stora skillnaden tror jag kommer att uppstå mellan de som har tjänstepension och de som är utan.

Det finns ju beräkningar som säger att vi kan räkna med ungefär hälften av lönen i allmän pension. De med tjänstepension kan räkna med cirka 10-20 procent ytterligare, och då hamnar vi på runt 60-70 procent av lönen.

I samma undersökning svarar de tillfrågade att önskad nivå på pensionen är omkring 85 procent av lönen – om det är realistiskt eller inte är en helt annan historia som tål att fördjupa sig i vid senare tillfälle.

 Trevlig helg!