Ett pressmeddelande från Pensionsmyndigheten säger att de bistra tiderna verkar vara förbi och pensionerna kan därför återigen börja växa. 

Den typen av information är ju så klart positiv – problemet är bara att så få förstår varför utfallet blir som det blir. Många har svårt att se sambandet mellan det som händer i samhället och det som händer med pensionerna.

Enligt en undersökning som Collectum gjort tycker många av oss att pensionen är krånglig, två av tre tillfrågade har svårt att se vilka möjligheter som finns att själv påverka. Det här är ju inga nyheter direkt och jag tror faktiskt att många fler idag än för 10 år sedan har hygglig kunskap om hur systemet fungerar. Men det är klart – det är ju lite som att ju mer man vet desto mindre förstår man. Och jag tror ju inte att känslan blir bättre av att det hela tiden av poängteras hur svårt detta är att förstå.

Det vi som jobbar med information kring pension och försäkring hela tiden brottas med, är hur mycket information och hur djup kunskap som är tillräcklig. Information kring ämnet är knappast någon bristvara, det handlar nog snarare om att utbilda människor i att sålla information och bara ta in det som är relevant för individen, istället för att pumpa ut ännu mer av samma sort.

På Grundkursen för Försäkringsinformatörer är vi just nu inne på efterlevandeskydd och har precis gått igenom vilka skydd som är lagstadgade. Vi har fördjupat oss i procentsatser och begrepp som ”efterlevandepensionsunderlag” och deltagarna konstaterar med en lättnadens suck att så djupt behöver de flesta aldrig gå. Det räcker som regel med att veta att familjen har rätt till efterlevandeskydd enligt lagen, och att det är Pensionsmyndigheten som räknar ut hur mycket pengar det blir och det är också dit som familjen vänder sig viddödsfall.

Men nu ska vi gå in på efterlevandeskyddet i ITP och det är heller ingen barnlek att förstå:-)