Jag sitter just nu ute på Djurönäsets konferensanläggning . Utanför fönstret är det kallt och full snöyra så jag är tacksam över att jag får hålla mig inomhus och lyssna till min kollega Bertil som håller grundkurs för 25 försäkringsinformatörer.

För ögonblicket är det lagstadgad ålderspension som dissekeras och vilka inkomster man får pension för. En mycket relevant fråga från en av kursdeltagarna handlar om inkomsttaket på 7,5 inkomstbasbelopp och vad som händer om man tjänar mer än det. Inkomsttaket på cirka 383 000 för 2010 innebär att din arbetsgivare inte betalar in till din pension för lönedelar däröver.  Istället går avgiften över taket till att finansiera till exempel garantipensionen.

En annan fråga som vi diskuterar kring är det faktum att man själv måste ansöka om allmän pension, den kommer inte automatiskt. För att du ska få pengarna i tid så vill Pensionsmyndigheten att du meddelar dem senast två månader innan du vill gå i pension.

Nu ska vi grotta ner oss i ITP, vi får väl se vilka funderingar det kan väcka hos deltagarna.