Ett arbete pågår i pensionsvärlden som syftar till att vi konsumenter lättare ska kunna få en vettig pensionsprognos. Idag ser prognoserna olika ut beroende på vem man frågar och det är ju knappast något som underlättar förståelsen för hur saker och ting funkar och hänger ihop.

Idén med en gemensam standard är bra ur ett konsumentperspektiv, det blir helt enkelt lättare för spararna att göra jämförelser, vilket jag tycker är toppen.

Min Pensions vd Anders Lundström berättade igår på ett seminarium om en användare som gett minpension.se, som han tyckte, den bästa komplimangen genom att säga att ”det är så enkelt att jag vill veta mer”.

Precis så tror jag att det funkar och ju mer vi kan underlätta och skala bort fikonspråk och procentsatser desto större vinning för pensionsspararna. Jag är nämligen övertygad om att det då blir lättare för människor att våga närma sig ämnet med nyfikenhet, och förhoppningsvis kunna fatta bättre beslut för framtiden.

Förslaget som bland andra Pensionsmyndigheten har tagit fram ska nu ut på remiss och alla, inklusive PTK, ska ha lämnat sina synpunkter före den 22 februari.