Det finns två sätt att bestämma pensionen på. Antingen bestämmer man hur stor pensionen ska vara i relation till lönen, så kallad förmånsbestämd pension. Eller också bestämmer man hur mycket som ska sättas av till pensionen.

I ITP 2 till exempel bestämmer den förmånsbestämda delen att pensionen ska vara en viss procentsats av lönen. Hur mycket som arbetsgivaren måste betala in under resans gång för att uppfylla åtagandet någon gång i framtiden varierar, och är alltså inte fastställd på förhand. Försäkringsbolaget Alecta förvaltar och tar hand om den förmånsbestämda delen i ITP.

Den andra delen i ITP2 som heter ITPK är däremot premiebestämd. Det innebär att den slutliga pensionen inte är fastställd på förhand – däremot vet man hur mycket som sätts av till tjänstepensionen. ITPK har vi möjlighet att placera själv om vi vill, i annat fall så tar Alecta även hand om de pengarna.

Jag är antagligen oerhört barnslig men jag tycker om liknelser och gillar att tänka i bilder.

Jag ser den förmånsbestämda pensionen som en färdigbakad bulle som landar på min assiett när jag går i pension. Jag vet redan idag vilken slags bulle det är och hur stor den blir. Man skulle lite respektlöst kunna säga att arbetsgivaren förser Alecta med ingredienserna som bakar och distribuerar så småningom.

Den premiebestämda delen fungerar helt annorlunda, för där får vi pengar att köpa egna ingredienser för. Vi väljer sen vilken bagare vi vill ge förtroendet att baka vår alldeles egen bulle. Att köra på klassikerna som vanlig vetebulle, kanelbulle eller wienerbröd är lite säkrare (typ traditionell försäkring eller breda aktiefonder) än att låta bagaren använda något av sina egna specifika recept (smalare fonder med högre risk).

Tänk på din favoritbulle nästa gång du får ett kuvert som innehåller uppgifter om din pension, då kanske innehållet blir lite mer lockande :-)