Det finns en uppfattning om att det som är dyrt är av god kvalitet och att det som är billigt av dåligt. Det sambandet stämmer i alla fall inte när det handlar om pensionssparande. Billiga produkter ger ofta lika bra eller högre avkastning än de som är dyra

Dessvärre är det ibland svårt att jämföra priser på sparande- ibland uttrycks avgiften i kronor och ibland som en procentsats på kapitalet. Vilket som är bäst för spararen beror på storleken på kapitalet. Är kapitalet litet är ofta en procentuell bättre och är kapitalet stort är en fast avgift att föredra (om den inte är för stor vill säga).

En fördel med fast avgift är att det ofta är lättare att förstå och relatera till ett krontal, än att räkna ut hur mycket en procentsats blir uttryckt i kronor. Det kan tyckas att en halv procentenhet hit eller dit inte har betydelse men över en lång sparhorisont kan det röra sig om tusentals kronor mer eller mindre i pension

Det är viktigt när man jämför avgifter att man tittar på likartade produkter med likartade egenskaper. Det är alltså inte lämpligt att jämföra en traditionell försäkring med en fondförsäkring. Och när det handlar om fonder så måste man jämföra inom samma kategori för att det ska bli rättvisande. 

Så klart ska man inte stirra sig blind på avgiften – den förväntade avkastningen är ju så klart väldigt viktigt för hur mycket som kommer att hamna i pensionskuvertet så småningom. Men om du har två likartade produkter som du tror har lika goda förutsättningar, så rekommenderar jag att du tar den billigaste, för då blir det mer pengar kvar till dig.