Då är jag hemma igen efter några intensiva men oerhört intressanta dagar i Visby. På två dagar hann jag med åtta seminarier på temat pension. Det kan säkert i någons öron låta som oerhört fantasilöst att ägna tiden åt att gå på så många seminarier som handlar om samma fråga. Infallsvinklarna var dock olika så det blev faktiskt aldrig tråkigt.

PTKs seminarium där vi ställde frågan om flytträttens legitimitet var verkligen välbesökt och intressant. Inledningsvis presenterades en undersökning som visar privatanställdas inställning till pensioner och försäkringar. Inte speciellt förvånande tycker de flesta att ämnet är svårt men viktigt, och valfrihet ser man som en självklarhet.

Även om man vill ha valfrihet inser man också problematiken med många alternativ att välja mellan och söker gärna stöd och hjälp. Här tar man gärna hjälp av parterna och man inser klart fördelarna med upphandling av tjänstepension.

Efter presentationen följde en diskussion där Livförsäkringsutredningens förslag om flytträtt av tjänstepensioner diskuterades. Samtliga deltagare i panelen var för rätten att flytta sitt kapital till exempel vid byte av avtalsområde. Farhågan är dock att förslaget, som innebär att det uppstår en mängd nya försäkringar så fort individen byter arbetsgivare, kommer att medföra mer krångel och stora kostnader samt riskera att slå sönder möjligheterna till upphandlingar i framtiden. Något som vore olyckligt eftersom de försäkrade faktiskt vill ha det så.

Sista ordet är verkligen inte sagt i denna fråga, finansmarknadsminister Peter Norman sa vid ett annat seminarium anordnat av Finansförbundet och FTF, att Livförsäkringsutredningen och frågan om flytträtt blir en av höstens stora frågor.

Med denna insikt går jag på semester och är åter någon gång i augusti :-)

Trevlig sommar!