Inom den allmänna pensionen finns det vid dödsfall möjlighet för de efterlevande  att få ekonomisk ersättning. Hittills har man varit tvingad att själv ansöka om till exempel omställningspension när partnern gått bort. Det är en otrolig påfrestning för familjen när en medlem går bort, att då söka ekonomisk ersättning hos pensionsmyndigheten är nog knappast det första man tänker på.

Därför är det glädjande att höra att det numera ska gå med automatik i de allra flesta fall. Så fort Pensionsmyndigheten, via Skatteverket, får reda på ett dödsfall kollar de om det finns några efterlevande som är berättigade till ersättning.

En mycket glädjande nyhet så här i allhelgonatider.