Det finns ungefär 2 miljoner barn i Sverige och den siffran ha varit relativt konstant under drygt hundra år enligt Statistiska Centralbyrån. Men det innebär inte att barnen blir fler i förhållande till befolkningsmängden, snarare tvärtom, eftersom vi vuxna också blir fler och vi lever betydligt längre än vi gjorde i början av 1900-talet.

Medellivslängden hos flickor som föds idag förväntas vara 83,7 år medan den år 1900 inte ens var 60 år. Men många lever ju betydligt längre än så, att bli över hundra år är ju ingen större sak nuförtiden. Frågan är inte bara hur gamla vi kan bli, utan också hur gamla vi vill bli och vad vi ska göra med all ytterligare tid i så fall?

Det är en svindlande tanke att tänka att jag ska leva kanske 40 år till efter pension…En bra förberedelse kan vara att kolla vilken pension som väntar på mig därframme:-)