Jag fick en fråga från Anders som handlar om återbetalningsskydd efter pensionering.

Anders planerar att gå i pension om några år och undrar om han ska ha kvar sitt återbetalningsskydd. Han har fått rådet att fundera på om skyddet verkligen behövs, men Anders har fru och familj och tycker att därför att det känns rimligt att behålla skyddet.

Vad tycker jag i den frågan?

För det första behöver Anders och alla andra som är i hans situation se över hela försäkringsskyddet så att familjen är rätt försäkrad vid dödsfall.

Det finns olika typer av efterlevandeskydd som fungerar på olika sätt, så vilket som är bäst går inte att svara på generellt.

Mitt råd till Anders är att ta hjälp av PTK Rådgivningstjänst. Både för att få se hur familjens ekonomi påverkas vid dödsfall men framförallt för att få råd kring vad som eventuellt behöver förstärkas för just hans familj.