Tidningen Finansliv har gjort en enkät bland 754 bank- och försäkringsanställda, där man frågar vad de som arbetar som rådgivare tycker om sin yrkesroll.

Det visar sig att närmare 7 av 10 anser att det finns ett motsatsförhållande mellan försäljningsmål och rådgivning. Hälften säger att de någon gång sålt produkter som kunden egentligen inte behöver.

Intressant är att man tydligen ser man sitt eget agerande i annat ljus än kollegans, för på frågan om man upplevt att någon arbetskamrat gjort samma sak svarar drygt 80 procent att så har skett.

Jag tycker att det är modigt av finansbranschen att våga ställa den här typen av frågor där man riskerar att få obekväma svar. Det ska bli intressant att se vad man gör åt resultatet av enkäten.

För den som inte vill riskera att bli påsåld något som inte behövs när det handlar om pension, kan med fördel använda PTK Rådgivningstjänst.