Jag har tillbringat denna regniga förmiddag på ett mycket intressant seminarium med titeln ”Framtidens tjänstepensioner”. SNS som arrangerat seminariet har låtit två danska forskare studera den svenska pensionsmarknaden med fokus på tjänstepensionen.

Jag kan lugnt säga att ”alla” var där – åtminstone alla som har något som helst intresse av pensioner, och vi är faktiskt fler än vad man kanske kan tro. Det blev en del intressanta diskussioner men när det kom till rapportförslaget att staten ska ta hand om tjänstepensionen också, var de flesta tämligen överens om att det var ett dåligt förslag.

Det pratades också en hel del om svårigheten för den enskilde att förstå hur systemet fungerar och att bristen på kunskap skapar oro och förvirring som kan leda till irrationella beslut.

Visst kan systemet vara svårt att överblicka men frågan är hur mycket man som individ behöver förstå för att kunna planera sitt liv. Det kanske faktiskt räcker med att öppna de värdebesked som kommer från olika administratörer och försäkringsbolag, eller besöka minpension pension för att få en hygglig uppfattning.

Jag vill inte verka konspiratorisk men jag misstänker ibland att det finns intressen därute som skräms och skapar oro med flit.

Det finns alltför många som säger – det här grejar du aldrig.

Sådant snack kan ju göra vem som helst osäker.

Jag tycker att vi istället ska uppmuntra människor och skapa gott ekonomiskt självförtroende genom att säga – du fattar så många ekonomiska beslut redan, så klart kan du hantera även detta.

För den som ändå vill ha hjälp på traven och få stöd i besluten så rekommenderar jag PTK Rådgivningstjänst.