I den pågående pensionsåldersutredningen diskuteras bland annat tjänstepensionernas konstruktion.

De flesta tjänstepensioner samt privata pensionsförsäkringar är möjliga att plocka ut från 55 års ålder. Denna möjlighet ser utredarna som en anledning till att människor går i pension för tidigt.

Det kanske skulle äga sin riktighet om det verkligen var så att många gick i pension vid 55. Men enligt SCB så var den genomsnittliga pensionsåldern i Sverige år 2007, 64 år.

Jag kan faktiskt bara minnas att jag träffat på en enda person som gått i pension vid 55 års ålder – och hon hade goda skäl för att göra detta samt en mycket god ekonomi i övrigt.

Vi måste ställa in oss på att arbeta högre upp i åldern, ingen tvekan om den saken. Men för att nå dit måste vi få arbetsmarknaden att ändra synen på äldre arbetskraft- och hur sjutton gör vi det, det är frågan?