Den i familjen som tjänar mest, oftast mannen, kan genom en enkel handling göra den framtida ekonomin som pensionär mer jämlik.  Att föra över sin egen premiepension kostar visserligen en slant men det kan vara väl värt att göra överföringen i alla fall till förmån för den som tjänar minst – oftast kvinnan.

Tyvärr är det fortfarande väldigt få som utnyttjar den här möjligheten.  Orsaken kan säkert delvis bero på okunskap om att det över huvud taget går, men ibland finns nog också en övertro på tvåsamheten ända in i kaklet, så att säga.

Det kanske kan låta cyniskt men med tanke på antalet skilsmässor som, enligt SCB är på väg mot rekordnivåer, kan det vara väl värt att fundera på sådant här i god tid, när man fortfarande gillar vararandra.

Skillnaden mellan mäns och kvinnors pension har visserligen minskat de senaste decennierna men faktum kvarstår att kvinnornas pension i genomsnitt fortfarande är bara är drygt 74 procent av männens.  

Att föra över premiepensionen är ett sätt att göra något åt just den saken.