EU-medborgaren blir allt äldre och friskare och andelen pensionärer växer stadigt. Inom loppet av några decennier ska den som förvärvsarbetar inte bara försörja sig själv och sin familj, utan också en halv pensionär. Idag går det fyra personer i arbetsför ålder per person över 65 år.

EU tar problemet med en åldrande befolkning på stort allvar och har därför skapat en Grönbok om pensioner. Syftet med grönboken är att skapa debatt och diskussion och förhoppningsvis kanske komma till någon slags lösning så småningom.

I grönboken ställer kommissionen ett antal frågor som medlemsstaterna och deras respektive berörda parter ska besvara. När det sen är avklarat skickar Regeringen svar till kommissionen senast den 15 november 2010.

Sen får vi se vad som händer, men frågan om framtidens pensioner är onekligen ett hett ämne som berör oss alla cirka 500 miljoner invånare i 27 EU-länder.