Hur långt arbetsliv vi egentligen måste ha för att trygga vår försörjning är verkligen ett ämne i tiden. I en artikel i dagens DN belyser man situationen för pensionärer i fem europeiska länder .  Utgångspunkten är att pensionsåldern måste höjas generellt för att klara de ekonomiska utmaningar som ligger framför oss, i och med att vi blir äldre och äldre. Att höja pensionsåldern och bli tvingad att arbeta längre upp i åldern än idag är dock inget som européen jublar åt, tvärtom faktiskt

Synen på arbete och ålderdom har förändrats en del genom åren. Det numera nedlagda Arbetslivsinstitutet  som ägnade sig åt forskning inom arbetslivsområdet, säger i en rapport från 1996 , att fler än fyra av tio män på 1930-talet fortfarande jobbade när de var fyllda 70 år. Hur det ser ut idag vet jag inte men jag skulle tro att andelen är betydligt lägre, kanske bara någon procent, och ändå lever vi mycket längre. Samma rapport konstaterar att det under lång tid i historien har varit arbetsförmågan som avgjort om man var gammal eller inte – antalet år man hade på nacken var i det sammanhanget rätt ointressant.

Det blir några spännande år framöver när stora årskullar ska gå i pension, och kanske blir det ännu mer spännande när det är dags för dagens tonåringar att lämna arbetslivet så småningom. Den dagen hoppas jag dock att jag har gått i pension för länge sedan.