Nu tjatar jag lite men Collectum har gjort en undersökning  där man frågat 1 000 tjänstemän vilken som är den viktigaste orsaken till varför man valt bank eller försäkringsbolag. Bara drygt en av tio anger hög avkastning som skäl och lika många säger att låga avgifter har störst betydelse för valet. Tre av tio säger att den viktigaste orsaken till valet av bank/försäkringsbolag är att man redan är kund där.

Jag har viss förståelse för att det kan kännas bra att ha sina pensionspengar hos någon man gillar, och det kan vara enkelt och bekvämt att ha allting samlat på ett ställe. Men då är det bra att känna till att den relationen kan vara värd mycket pengar för dig och din pension. De olika bolagen och bankerna tar ut avgifter på sparandet. Avgifter kan ofta skilja en hel del men för dig med ITP är avgifterna pressade hos alla aktörer.

Avgifterna äter dock av ditt sparkapital och som Alecta har  räknat ut att kan det handla om flera hundra tusen kronor på lång sikt.

Kontrollera avgifterna hos din bank/försäkringsbolag och ställ dig frågan hur mycket du är beredd att betala för en bra relation.