Häromdagen när jag gick genom staden så kryllade det av lastbilar med flaken fulla av glada och möjligtvis lite förfriskade studenter. På ett av flaken hängde en stor banderoll med texten ”Det är vi som ska betala din pension”. Jag log för mig själv och tänkte – ni vet inte hur rätt ni har.

Visserligen kommer troligen nästa generation ha ett tungt ekonomiskt ansvar på sina axlar om inget görs, men å andra sidan börjar vi mer och mer vänja oss vid tanken på att jobba allt längre upp i åren. Enligt en undersökning som EU-kommissionen tagit fram och som AMF hänvisar till i sin rapport ”Vem kan jobba till 75?” säger 43 procent av svenskarna att vi vill jobba efter 65 år. I toppen på listan ligger Danmark, närmare 6 av 10 danskar vill jobba efter 65 år. I Slovenien är man inte lika positiv, där vill bara 15 procent jobba längre.

Även om en åldrande befolkning sätter press på samhällsekonomin så tycker jag att en lång livslängd i grund och botten något positivt. Enligt regeringens pensionsåldersutredning finns det anledning att tro att utvecklingen dessutom fortsätter. För en man antas medellivslängden öka från 79,5 till 84,2 år mellan åren 2010 och 2050. Under samma period väntas medellivslängden för kvinnor öka från 83,5 till 86,5 år.

Att vi lever så länge innebär också att vi har många år som pensionärer. För hundra år sedan var pensionsåldern 67 år och då hade man förhoppningsvis 7 år kvar att leva i genomsnitt. Idag är vi pensionärer två och en halv gång så länge och längre lär det alltså bli.

Vi kanske inte ska förlita oss helt och hållet på att dagens ungdomar är beredda att lösa alla framtidens pensionsutmaningar. Så ett bra tips är att planera ekonomiskt för ett långt pensionärsliv redan nu – då ökar sannolikheten att det blir som du har tänkt dig