Diskussionen om höjd pensionsålder är alltid aktuell och igår skrev bland annat pengar24  om att socialförsäkringsminister Ulf Kristersson tillsätter en utredning om just detta.

De flesta verkar vara överens om att höjd faktisk pensionsålder är rimlig för att kunna trygga pensionerna i framtiden. Det finns visserligen ingen lagstadgad pensionsålder idag att höja, den enda begränsningen är att du inte kan ta ut allmän pension före 61 års ålder, och att du har rätt att jobba tills 67 år.

En undersökning för några år sedan visade att ungefär en femtedel av pensionärerna hade kunnat tänka sig att jobba längre än till 65 år. Jag kan tänka mig att andelen som vill jobba längre växer med insikten om att ett långt yrkesliv ger en bättre pension.

Det kan vara värt att känna till att det också är möjligt att jobba vidare och tjäna in pension efter 65 år om man är privatanställd tjänsteman med ITP. Det finns dock inget krav på att arbetsgivaren ska fortsätta betala till pensionen, men det går alldeles utmärkt att komma överens med arbetsgivaren om att premier till tjänstepension ska fortsätta. Det nya intjänandet kommer i så fall att bli i ITP1, även om du tidigare hade ITP2.