Våren är för många en stressig tid med aktiviteter och många beslut för framtiden som ska fattas. Att engagera sig i den egna pensionen är för de flesta knappast det som står högst upp på prioriteringslistan.

Men våren är faktiskt också den tid på året då värdebesked i färgskalans olika nyanser kommer nerdimpande i brevlådan. Förutom det vanliga kuvertet med information om pensionsutvecklingen, så kanske du är en av de 240 000 personer med tjänstepensionen ITP som fått ett omvalspaket.

Det är valcentralen Collectum som är avsändare och kuvertet innehåller bland annat en omvalsblankett där du ska fylla i bolag, sparform och om du vill ha efterlevandeskydd . Gör du inget val hamnar framtida inbetalningar till tjänstepensionen i Alecta i en traditionell försäkring.

Enligt Collectum, valcentralen som administrerar omvalet, är intresset stort och många har redan skickat in sin blankett. Valperioden sträcker sig fram till sista juni så det finns fortfarande tid till eftertanke för dig som ännu inte har funderat klart.

Vill du läsa mer om hur omvalet fungerar och se skillnaden mellan de olika sparformerna kan du ladda ner PTKs Pensionsskola eller också besöka Collectums hemsida.