Kvinnor pekas ofta ut som ekonomiska förlorare i pensionsdebatten.  Jag ogillar att peka ut vinnare och förlorare men visst riskerar många kvinnor att få lägre pension än männen, oftast på grund av lägre inkomster under yrkeslivet. Många kvinnor jobbar ofrivilligt eller frivilligt deltid vilket påverkar inkomsten och därmed pensionen.

Ibland sägs det också att kvinnor tar för låga risker i sitt pensionssparande och därmed riskerar att få en sämre avkastning än männen. Men nu är motsatsen bevisad – 35–åriga män är de som är sämst på att placera pengar. Enligt en forskningsrapport från Institutet för finansforskning är det fler kvinnor som finns bland vinnarna än bland förlorarna på börsen.

Det här är ju i och för sig inga nya fakta, att långsiktig list lönar sig snarare än spekulativ handlingskraft.  

Jag upplever många gånger att kvinnor dras med ett dåligt ekonomiskt självförtroende när det handlar om pension och placeringar. Ofta framhålls den strategi som, enligt undersökningarna, kvinnorna använder som passiv och ohälsosamt försiktig.

Nu är det dags att vi skrotar den fördomen för gott och slutar att underminera kvinnors ekonomiska självförtroende och stället pratar klarspråk.

Kvinnor är erkänt duktiga placerare, men riskerar att få lägre pension än män beroende på de stora skillnader som finns mellan könen i inkomst.