Jag läser i dagens tidning att pappor enligt TCOs pappaindex, i allt större utsträckning tar ut föräldraledighet.

Trots att det till och med finns en jämställdhetsbonus som man inte ens behöver ansöka om, går ökningstakten av pappor som är hemma med sina barn väldigt långsamt.

Enligt TCOs rapport tar det, med dagens ökningstakt, närmare 60 år innan vi är där. Det innebär allt annat lika och om jag tänker rätt, att mina eventuella barnbarns barnbarn lever i ett samhälle där båda föräldrarna delar på föräldraledigheten. Det känns ju inte så upplyftande måste jag säga.

Enligt rapporten bestraffas dessutom kvinnor i stor utsträckning på arbetsmarknaden när de får barn, medan männen snarare belönas. Det innebär de facto att kvinnor straffas ekonomiskt hela livet om de får barn, eftersom storleken på pensionen i slutändan är väldigt beroende av livsinkomsten.

Viktiga saker att fundera över och ta hänsyn till när det är dags att bilda familj!