Med en dåres envishet fortsätter jag att tjata om avgifternas betydelse för ett långsiktigt sparande.

I en DN-artikel från i höstas hänvisas till en rapport som AON tagit fram. Den visar att de 65 000 tjänstemän med inkomster över drygt 47 000 kronor i månaden, som valt en alternativ pensionslösning kan förlora över en miljon i höga avgifter. Att ha en alternativ pensionslösning, så kallad 10-taggarlösning, innebär att man går ut ITP-systemet för den lönedel som överstiger cirka 35 000 kronor i månaden.

Har du din tjänstepension inom ITP-systemet får du tillgång till 92 fonder med en genomsnittlig förvaltningsavgift på 0,39 – utanför systemet är avgiften 2,5 procent.

Varför väljer man frivilligt att betala en miljon i avgifter på sitt pensionssparande?

Kan det finnas ett samband med att i princip alla som valt en 10-taggarlösning gjort detta på inrådan från en försäkringsförmedlare:-)

Trevlig helg!