Efter att ha varit på studiebesök i Bryssel och besökt olika EU-instanser  måste jag erkänna att jag har blivit av med flera av mina fördomar. Det var oerhört intressant att lyssna till hur de demokratiska processerna går till och jag blev positivt överraskad över att byråkratin inte alls är så ogenomtränglig. Samtliga vi talade med menade att det är ganska lätt att göra sin röst hörd, svårigheten är snarare att hitta rätt person att framföra synpunkterna till.

Vid besöket hos ETUC, European Trade Union Confederation, blev det påtagligt vilka stora skillnader det finns i Europa och där Sverige och Norden utmärker sig. Föräldraledighet till exempel där pappan också är hemma, finns inte. I resten av Europa diskuterar man 18 veckors mammaledighet.

En kompis till mig som ofta pratar med sina europeiska kollegor berättar att de med förundran lyssnar till hur vår modell ser ut, där förhandlingsparter försöker komma överens genom samtal. I många länder är strejker bland det första man tar till om man är missnöjd, det fick vi bland annat höra vid besöket på UNI.  Demonstrationer är också mycket vanligare, till exempel arrangerar ETUC den 29:e september en stor demonstration i Bryssel mot den europeiska ekonomiska åtstramningen.

Vill du veta mer om EU och vad de egentligen gör därnere i Bryssel kan jag rekommendera ett besök på EUs officella hemsida