Vi tillbringar en stor del av dagen på vår arbetsplats och det kan ju kännas som en självklarhet att det ska vara tryggt att vara där. Trots denna självklarhet så skadas många i sitt arbete, under 2010 registrerades drygt 104 000 arbetsskador, varav merparten var rena olyckor.

Den som drabbas av en arbetsskada kan ha rätt till ersättning från två försäkringar. En är lag och gäller alla. Den har försäkringskassan hand om. Den andra är avtalad och gäller där det finns kollektivavtal.  Den avtalade försäkringen, TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) sköter  AFA Försäkring  det är också dit man vänder sig för att göra en anmälan.

Anmälan till försäkringskassan ska arbetsgivaren göra oavsett dennes uppfattning om det är en arbetsskada eller inte. Det är viktigt att alla arbetsskador anmäls så att vi kan undvika att fler drabbas.

Nyligen har PTK tillsammans med LO och Svenskt Näringsliv kommit överens om ett förbättrat TFA-avtalet som bland annat innebär rätt till full lön från första dagen vid olycksfall i arbetet.  

För den som redan har en arbetsskada har praxis ändrats så att det nu är möjligt att få högre livränta (månatlig ersättning) som kompensation för utebliven löneökning. Om skillnaden är 10 procent eller större, mellan ersättningen och den inkomst den arbetsskadade skulle haft idag om arbetsskadan inte funnits, kontaktar man AFA Försäkring och begär att de omprövar livräntan.

Oerhört viktiga förändringar för den som har gått till jobbet fullt frisk men som går skadad därifrån.