Det finns idag ett överflöd av information om allt mellan himmel och jord. Det går i princip aldrig att skylla på bristande information om man av någon anledning har missat något väsentligt.

Jag vet att de flesta människor inser att information kring pensionen är viktig och jag vet också att många uppfattar pensionsrelaterad information som svår och otillgänglig.

Boven i dramat tror jag till stor del handlar om att vi får för mycket pensionsinformation utan att vi har bett om det. Vi dränks i så mycket information att vi har svårt att sålla och veta vad som är relevant, vilket skapar oro och passivitet.

Jag är övertygad om att information man söker själv är av bättre kvalitet och har en mycket större tendens att fastna, än information som bara ramlar över en.

Vi som jobbar med pensioner bordedärför  fokusera mindre på vad vi vill kommunicera och vilka budskap vi tycker är viktiga, och istället fundera på vad människor faktiskt vill veta.

Vi borde helt enkelt lyssna mer och snacka mindre, först då tror jag att vi kan se fram emotnyfikna, engagerade och medvetna pensionssparare.