Det är intressant att män överskattar sin kunskap om pensioner medan kvinnor gör precis tvärtom.

Det där beteende går igen i flera ekonomiska sammanhang. För många år sedan anordnande jag aktieskolor för kvinnor. Anledningen till att vi bara bjöd in kvinnor, var att det fanns ett uttalat mål hos min arbetsgivare att öka den finansiella kunskapen hos kvinnor.

Till sammankomsterna kom vetgiriga kvinnor i alla åldrar som, när jag skrapade lite på ytan, redan hade en hel del kunskaper och synpunkter. De var relativt pålästa, fast de inledningsvis hade meddelat att de inte kunde ett smack om vad som hände på börsen och varför.

Det som saknades var egentligen alltså inte kunskaper och idéer, utan ekonomiskt självförtroende.

Det framgick tydligt att tron på den egna förmågan att fatta bra ekonomiska beslut var väldigt låg, en rapport från Fondbolagens förening bekräftar den självbilden. 

Jag har ingen aning om varifrån detta dåliga självförtroende kommer – kvinnor har ju i alla tider tagit hand om och förvaltat pengar. Och får man tro experter och undersökningar så är kvinnors sätt att tänka pengar och investeringar, långsiktigt väldigt lönsamt.

Kvinnor borde alltså ha ett stort ekonomiskt självförtroende och män borde göra som sina barn i större utsträckning – fråga mamma om råd när det handlar om pengar.