Med början nästa vecka drar det orange kuvertet genom Sverige som en virvelvind. När de nytillkomna spararna slutligen får sitt kuvert i mars är de totalt 5,5 miljoner förvärvsarbetare som mottagit sitt årliga framtida lönebesked. 

Och under våren sen kommer ytterligare information om vad vi kan tänkas få i pension när beskeden om tjänstepensionen kommer. De röda kuverten från Collectum beräknas landa i mitten på mars.

Tyvärr så är det ofta så att det orange kuvertet får stor uppmärksamhet och diskuteras både här och där, medan tjänstepensionen lever en rätt så undanskymd tillvaro.

De som ändå är lite engagerade och intresserade, är oftast det när det handlar om premiepensionen, men inte alls när det gäller tjänstepensionen. Trots att den i många fall är mycket större än premiepensionen.

Är du en yngre tjänsteman och omfattas av kollektivavtal så sätter arbetsgivaren av 4,5 procent av lönen till ITP1, att jämföras med 2,5 procent till premiepensionen. Det blir väldigt mycket pengar över tid.

En enkel räkneövning visar att en 30-åring med en månadslön på 30 000 kronor får ihop 16 200 kronor per år bara i inbetalningar. Det blir hisnande belopp över en tidsperiod på 30 år, drygt 570 000 kronor (om man räknar med en real avkastning, det vill säga inflationen borträknad, på 2 procent).

Om samme person engagerar sig lite, vågar ta lite mer risk och därmed får en avkastning på 4 procent istället efter inflation, är beloppet uppe i närmare 800 000 kronor.

Alltså rekommenderar jag dig starkt att öppna pensionskuverten och engagera dig lite – för i framtiden kanske du är miljonär.