Vintertid är det ju många olika typer av sjukdomar som grasserar, influensor av olika slag och förkylningar som kan däcka den starkaste. Den typen av sjukdomar går som regel över rätt fort, tyvärr så finns det ju också sådana som kan göra oss arbetsoföra under en längre tid.

Min kollega Eva som är expert på sjukförsäkringsområdet har dock små positiva nyheter att berätta för 2012.

Normalt så kan den som är långvarigt sjuk som mest få 364 dagar med ersättning på normalnivå, vilket är knappt 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. Därefter finns möjlighet till en lägre sjukpenning på fortsättningsnivå, knappt 75 procent i högst 550dagar.   

Den som har en allvarlig sjukdom kan ansöka om ytterligare dagar med den högre sjukpenningen på normalnivå. Där gäller liksom tidigare att man kan få fler än 914 dagar med sjukpenning om man till exempel har en arbetsskada eller vårdas på sjukhus.

Det nya i kråksången för i år är att försäkringskassan kan godkänna fler sjukpenningdagar om det annars skulle vara oskäligt. Vad som räknas som oskäligt i sammanhanget är dock inte helt klart, men det innebär att försäkringskassan kan göra mer individuella bedömningar.

Sannolikt kommer inte så många att blir berörda, men för dem med relativt omfattande sjukdomstillstånd finns här i alla fall en möjlighet.

Här kan du läsa mer om förändringarna.